UMOn muusikoiden kannanotto Helsingin kaupungin konsernijaoston päätösesitykseen

17.6.2018

UMO Jazz Orchestran muusikkojen kannanotto 15.6.2018

Hyvät Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja valtuustoryhmien puheenjohtajat, UMO-säätiön ja UMO Jazz Orchestran tulevaisuutta ja taloutta on kevään ja kesän kuluessa selvitelty eri hallintoelimissä mm. FM Riitta Heinämaan selvitysraportin pohjalta. Viitaten kaupunginhallituksen konsernijaoston päätösesitykseen 4.6.2018 haluamme esittää oman kantamme ennen konsernijaoston kokousta 18.6.2018. Todettakoon, että olisimme jo vuosien varrella toivoneet muusikkojen näkemysten laajempaa kuulemista, kun UMO:n tulevaisuutta on linjattu.

Heinämaan raportti

Heinämaan raportti sisältää analyysia, ideointia ja keskustelua, joka valaisee mielenkiintoisella tavalla jazzkentän ja UMO:n tilannetta. Se antaa myönteisen kuvan UMO:n toiminnasta, ja osa esitetyistä kehitysajatuksista on kannatettavia:

– valtuuskunnan perustaminen
– taiteellisen tason ylläpito ja terävöittäminen
– korkeatasoisen ohjelman tarjoaminen Helsingin kaupungin tilaisuuksiin
– UMO:n nimenmuutoksen selvittäminen (Helsinki Jazz Orchestra)
– aktiivinen yhteistyö vapaan kentän kanssa

Me muusikot olemme olleet ja haluamme jatkossakin olla aloitteellisia monissa orkesterin ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvissä projekteissa, joista muutamina esimerkkeinä viime kuukausina tekemämme avaukset:

– taiteellisen suunnittelun ja sen käytäntöjen kehittäminen
– UMO:n kansainvälisen toiminnan, kuten

– Suomi-Yhdysvallat-yhteyden vahvistaminen
– yhteistyöneuvottelut Jazz at Lincoln Center Orchestran kanssa
– residenssitoiminnan avaaminen Helsingissä
– UMO:n esiintyminen suurilla eurooppalaisilla jazz-festivaaleilla

– aiesopimuksen ja toiminnan valmistelu Livelaboratorio Oy:n (G Livelabit Helsingissä ja jatkossa myös Tampereella) ja Suomen Muusikkojen liiton kanssa koskien verkkolähetysten käynnistämistä ja taltiointien lisäämistä sekä tilatarvekeskustelua (vastaa Heinämaan raportin toimenpide-ehdotuksiin, kohdat 7.2., 12–14). Sopimus edellyttää UMOn toiminnan ja resurssien säilyttämistä vähintään nykyisen laajuisena.

Yhteistyö vapaan kentän ja freelancerien kanssa

UMO työllistää runsaasti freelancereita eri tehtävissä, ja noin 30 % palkkakuluista suuntautuu vapaalle kentälle. Myös umolaiset ovat aktiivisia vapaalla kentällä, sekä omissa että muiden yhtyeissä. Yhteistyö freelancereiden kanssa on mieluisaa ja vaihtuvuus suotavaa.

UMO:ssa osaamisrepertuaarin on oltava laaja. On hallittava orkesterisoitto, jazzsolisti/improvisaatiotaidot ja multi-instrumentalismi sekä omaksuttava laaja ohjelmisto- ja tyylikirjo. Jopa päivittäin vaihtuvien ohjelmistojen omaksuminen on oltava nopeaa ja tehokasta. Tämän yhdistelmän hallitsevia freelancereita on tarjolla rajallisesti. Mikään koulutus ei tällaista ammattitaitoa sellaisenaan tuota, vaan se kertyy ammatissa kokemuksen kautta.

Freelancerien käytön lisääminen on toteutettava kulloinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa, eikä perusrahoituksen kustannuksella. Lisämuusikot, säveltäjät, sovittajat, kapellimestarit ja solistivieraat ovat jo nykyisellään olennainen osa toimintaa. Resursointia on vahvistettava, jos halutaan palkata nykyistä merkittävästi laajemmin freelancereita osaksi orkesterityökiertoa. Osa-aikaistamisvaihtoehdostaOngelmallisin ratkaisuvaihtoehto, joka on nostettu esiin, olisi UMO:n osa-aikaistaminen. Ratkaisu olisi radikaali ja sillä olisi peruuttamattomia vahingollisia seurauksia sekä UMO:n että koko jazzkentän kannalta:

– UMO:n VOS-rahoitus vähenisi jopa 130.000 € (7 htv), jos orkesteri osa-aikaistettaisiin Tanskan 3+3 malliin (Heinämaan raportin toimenpide-ehdotukset, kohta 7.2.7.1). Tämän lisäksi yleisötyötoiminta jouduttaisiin silloin rahoittamaan erikseen n. 100.000 € summalla (nykymallissa yleisötyö kuuluu pakettiin). Tästä syystä 3+3 osa-aikamalli tulisi nykymallia kalliimmaksi.
– pitkän ajan kuluessa hioutuneen kokoonpanon ja siihen kumuloituneen osaamisen säilyttäminen vaarantuisi
– UMO:n muusikkojen täytyisi hankkia suuri osa toimeentulostaan vapaalta kentältä, mikä lisäisi siellä kilpailua ja työttömyyttä entisestään
– osa-aikaistamisen seurauksena muusikkojen täytyisi keskittyä omaan uraansa, mikä vaikeuttaisi ratkaisevasti toimivan kokoonpanon saamista koolle
– sitoutuminen freelance-työhön, opetustyöhön ja työnhakuun vaikeuttaisi UMO:on keskittymistä merkittävästi
– osa-aikaistamisesta seuraisi, että nykyistä suurempi osa käytettävissä olevista resursseista kuluisi hallintoon eikä sisältöön
– UMO:n hyvä yleisösuhde heikkenisi tarjonnan kaventuessa
– jazzmusiikin asema heikkenisi musiikkielämän kokonaisuudessa merkittävästi – kyseessä olisi kannanotto jazzin yhteiskunnallisesta arvostuksesta muiden musiikinlajien rinnalla

UMO:n muusikkovakanssit ovat VOS-järjestelmän noin 1000 muusikon kokonaisuudessa ainoat jazzin piirissä. Suomessa ei ole jouduttu leikkaamaan orkesteritoiminnasta yleisesti, koska palkkataso ja hallintokulut ovat kansainvälisestikin vertaillen kestävällä tasolla. Jos UMO olisi ensimmäinen orkesteri, jonka toimintaa meillä supistettaisiin merkittävästi, heräisi kysymys miksi leikkaus kohdistettaisiin juuri ainoaan jazzorkesteriin, jonka omavaraisuusaste on kaiken lisäksi yksi parhaimpia VOS-kentällä.

Osa-aikaistamisajatuksen yhteydessä on viitattu Tanskan yleisradion DR Big Bandin toimintaan. Referenssi ei ole kovin onnistunut, koska DR Big Band ei milloinkaan ole ollut kokoaikainen orkesteri, ja se on toiminut hyvin erilaisista lähtökohdista. DR Big Band on yksi Tanskan radion kokoonpanoista, ja se on alusta alkaen toiminut vain puolet vuodesta. Lähes sama kokoonpano soitti aikanaan myös Tivolissa, missä työt ovat jazzmuusikoilta sittemmin lähes tyystin loppuneet. Radio lisäsi orkesterin työmäärää vuonna 2014 noin kuukaudella. DR Big Bandissa on välttämätöntä järjestää erityisiä työjaksoja yhteissoiton palauttamiseksi taukojen jälkeen. Hallinnossa henkilökunnan ja avainhenkilöiden menettämisriski ovat väistämätön seuraus toiminnan osa-aikaisuudesta. Realistisempia vertailukohteita ovat vastaavat big bandit Saksassa (4 kpl) ja Ruotsissa (2 kpl), jotka toimivat kokoaikaisesti.

UMO:n resursoinnin vahvistaminen

Järkevin kehittämisvaihtoehto olisi vahvistaa UMO:n resursseja niin, että toimintaa voitaisiin kehittää sisällöllisesti ja samalla terävöittää UMO:n profiilia. UMO:n budjetti kattaa kiinteät palkkakulut, mutta etenkin Yleisradion panostuksen supistuttua ei ohjelmistosuunnitteluun, vierailijataiteilijoiden palkkioihin eikä sävellystilauksiin ole ollut riittävästi varaa. Siksi UMO on valitettavasti joutunut tinkimään nimensä (Uuden Musiikin Orkesteri) mukaisesta missiosta. Vielä kymmenen vuotta sitten UMO oli Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenistön ykkönen suomalaisen musiikin kantaesittäjänä.

Jo melko marginaalinen lisäys UMO:n ohjelmistobudjettiin synnyttäisi toiminnassa merkittävää laadullista kehitystä, eli lisäpanostuksen hyötysuhde olisi leikkauksia selvästi parempi. Toiminnan näivettymisen sijasta UMO:lla olisi näköpiirissä huomattava potentiaali, jota olisi järkevää hyödyntää täysipainoisesti. Kyseessä on taiteenlajin huippuyksikkö, josta kaupungin ja koko yhteiskunnan kannattaisi ottaa kaikki irti. Muusikkojen liiton liittovaltuusto 28.5.2018 julkaisi kannanoton UMO:n toiminnan kehittämisen ja potentiaalin turvaamisen puolesta. Kannanotto edustaa sekä vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä muusikoita että freelancereita, joita liiton jäsenistöstä on 2/3.
Lausunto: http://www.muusikkojenliitto.fi/muusikkojen-liiton-liittovaltuusto-umon-tulevaisuus-turvattava/

Vertailussa sinfoniaorkestereihin UMO on rahoituksen osalta alakynnessä. Helsingin kaupunginorkesteri on hyvä esimerkki siitä, miten orkesteritoimintaa pitäisi rahoittaa: riittävät resurssit ohjelmistoihin, sisältöihin, vierailijoihin, kv-toimintaan ja av-julkaisuihin, eikä pelkästään organisaation kiinteiden kulujen kattamiseen. UMO aloitti äskettäin joukkorahoituskampanjan. Se ei ratkaise pidemmän aikavälin rahoitusvajetta, mutta jo nyt se osoittaa, että UMO:n toimintaa arvostetaan. Kampanja on saanut taakseen laajasti sekä kotimaista että kansainvälistä musiikkiväkeä.

Kotimaisista artisteista Sami Pitkämö ja Aija Puurtinen kutsuvat UMOa ”kansallisaarteeksi”.

VOS-työryhmän puheenjohtaja säveltäjä/kapellimestari Jaakko Kuusiston mukaan ”jazzmusiikin resursseja Suomessa tulisi kasvattaa. Peruutusaskeliin ei ole varaa. UMO on tärkeä kivijalka koko alalle.”

Jimi Tenorin mielestä ”UMO on hieno etuoikeus suomalaiselle jazzsäveltäjälle”.

Jukka Perko kommentoi: ”UMO on ansiokkaasti kantanut big band -jazzin lippua Suomen ja Euroopan musiikkikentän kärjessä jo vuosikymmenien ajan. Uskon lujasti, että sillä on paljon annettavaa myös jatkossa. Siksi on tärkeää mahdollistaa ja turvata UMOn tulevaisuuden toimintaedellytykset kaikin tavoin.”

Tässä lyhennettyjä otteita UMO:n ulkomaisten ystävien lausunnoista:

”All of the great musical institutions of the world arrived at there greatness by playing together for years and years and they preserve their greatness through constant engagement. I’ve played with many different groups of musicians in my 50 year career, and it’s no exaggeration to say that UMO is one the finest, most intuitive, most resourceful ensembles that I have ever played with. I believe that the ensemble works and sounds as good as it does because of the years of constant engagement that the musicians have had with each other. They are a very rare treasure that is worth preserving in the most complete way possible.” Lenny Pickett, Musical Director, NBC / Saturday Night Live

”UMO is the most innovative orchestra of its kind today. It is known internationally as an ensemble that encourages creativity from composers and virtuosic performances from its musicians. During my travels and at home in New York I have found that there is an immense interest in UMO and its activities. UMO is a integral component of the international profile of Helsinki and Finland. UMO is an essential ensemble. It is my sincere hope that the vital future of UMO will be celebrated and well funded.” Tim Hagans, New York based Musician / Composer, Honorary Doctorate (Sibelius-Akatemia), Three-time Grammy Nominee, Former Artistic Director/Composer-in-Residence Norrbotten Big Band

”Hello, this is 6-time Grammy winner trumpet player Randy Brecker, the brother of the late great Michael Brecker, who also had something like thirteen or fourteen Grammies. We both have performed and have loved the UMO Jazz orchestra for many years. We hope certainly that the UMO Jazz Orchestra will get the funding it needs to keep it alive – please, help THE BAND!” Randy Brecker

“UMO has been a vital part of not only Helsinki’s cultural environment but of the whole of Finland’s and it should stay so. UMO is a vital and necessary part of the cultural life in Europe and (diminishing its funding) would not only be a great loss for the Music Community of Finland and Europe, it would be an impoverishment of the cultural landscape in all the EU Countries.” Nils Landgren, Performing musician, Professor Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Professor Conservatory of Music Shanghai, Artistic Director Jazz Baltica Festival Timmendorf, CEO Redhorn Music AB

”UMO is a world-renowned jazz orchestra. Everyone who sees the band perform gets a treat for the ears, heart and soul, of course, but they also receive a strong message that Finland celebrates their unique music, art, literature and culture, and sees it as essential for meaningful life. Such a message from Finland to the world is of a value that cannot be priced.” Django Bates, Professor at Bern University of Arts, Professor at RMC, Copenhagen, 2005–2011, HonRAM, FLCM, A.MusLCM. 1997 Danish Jazzpar Prize winner

”I have written, conducted and performed with many of the top European and US Big Bands, my experience with UMO was among the deepest, heart felt, adventurous and also fun. I believe the Community in Helsinki can feel proud of having such an orchestra to listen and experience music from all over the world at that level of excellency and commitment. I hope you’ll find a way to keep UMO healthy and running full steam.” Guillermo Klein, composer, New York

”I have always perceived this ensemble as one of the major players in ensemble playing (and improvisation) in Europe and a great artistic ambassador for Finland. Having distributed UMO’s music via our company and also booked UMO for Elbjazz festival here in Hamburg a few years back, I have come to appreciate the qualities of this big band, something that would be endangered if a continuity was disrupted. I look forward to hearing even more of UMO in years to come.” Götz Bühler, author, editor, lyricist, translator, speaker and moderator, published in Network Press, Tempo, Financial Times, Stern, NDR 2, mainly for Jazz Thing and Blue Rhythm, artistic council/board member for Jazz in the City Festival (Salzburg), Senior Product Manager Jazz, Membran media gmbh

Laaja-alaisin ja ajantasaisin jazzjulkaisu USA:ssa, New York City Jazz Record review toteaa levyarviossa viimeisimmässä numerossaan (Itiberê Zwarg & UMO feat. Hermeto Pascoal: Universal Music Orchestra):

“Enter Helsinki’s UMO Jazz Orchestra, a 40-year-old big band with a revolving roster of some of Finland’s most accomplished players; with 50-plus albums in their catalogue, covering everything from Thad Jones to Muhal Richard Abrams, Lenny Pickett to Raoul Björkenheim, the crack outfit can adeptly interpret just about anything placed on their music stands. The muscular, energetic style of UMO negotiates the various hairpin turns and other musical obstacles with confident finesse, creating an illusion of effortlessness. The solos are routinely competent, concise and to the point.”

UMOn muusikoiden puolesta,

Jouni Järvelä
saksofonisektion äänenjohtaja
taiteellisen suunnitteluryhmän jäsen
040-418 3794
jouni.jarvela@welho.com

Mikko Mäkinen
saksofonisti
luottamusmies
mikko.makinen@umo.fi

 

Lue myös:
* Muusikkojen liiton liittovaltuuston lausunto: UMOn tulevaisuus turvattava
* Kotimaisten ja ulkomaisten muusikkojen musiikin parissa työskentelevien lausuntoja 
* Jazzmuusikot ry:n vetoomus UMOn puolesta
* Suomen Sinfoniaorkesterit ry: UMOn työrauha ja taiteellinen huipputaso turvattava 


Uutisia:
18.3.2019 UMO on nyt UMO Helsinki Jazz Orchestra Lue lisää ->
15.2.2019 S-Etukortilla edullisemmin UMOn konsertteihin Lue lisää ->
14.2.2019 UMO rekrytoi: 1. pasunistin määräaikainen toimi Lue lisää ->