UMO is recruiting Artistic Director – Chief Conductor

Artistic Director – Chief Conductor

Your role
You are in charge of planning the orchestra’s seasonal concert programme, leading the orchestra’s rehearsals and conducting the orchestra in concerts. You are a visionary mind and not afraid of exploring new musical directions and forging new artistic collaborations. You possess great musical networks in both Finland and abroad, and you provide the face for the orchestra. You act as the superior and leading figure for the orchestra’s musicians and know how to make the most of a big band as an instrument. You are also active in strategical development.

We expect from You
Strong knowledge in jazz music, experience in artistic planning, visionary thinking and development-oriented approach. You understand the importance of balancing artistic and commercial interests and collaboration with the business world. Experience in musical composition, arrangement and management duties are an advantage.

We offer You
You will be leading Finland’s best big band and musicians and have versatile duties in a small but innovative and productive expert organisation. The starting date will be agreed individually, and the contract will cover the artistic planning of years 2020 and 2021 with a possibility for continuation. The role is part-time; you’ll conduct about 50 % of the concerts.

Apply
Send a free form application, including your CV and salary suggestion by Friday 7 September 2018 to eeva.pirkkala@umo.fi. Further information can be inquired from Managing Director Eeva Pirkkala on +358 4074 37141.

UMO Jazz Orchestra is a professional big band operating in the spheres of jazz and jazz-related music. Performing in roughly one hundred concerts and other events annually, UMO has issued approximately 50 albums and performed with both Finnish and international jazz giants since 1975. Their repertory ranges from jazz to soul and classical music, with a special emphasis on combining old and new in unexpected ways. In total, our music is enjoyed by 1 million listeners per year live and on concert recordings. In addition to 16 professional musicians, the orchestra employs 3 people in administration. UMO is a foundation owned by the City of Helsinki. Further information on www.umo.fi/en

UMO rekrytoi: Taiteellinen johtaja – pääkapellimestari

Taiteellinen johtaja – pääkapellimestari

Toimenkuvasi
Sinulla on päävastuu UMOn konserttikausien ohjelmasuunnittelusta sekä orkesterin harjoituttamisesta ja johtamisesta. Olet visionääri, teet rohkeita avauksia sekä ohjelmistojen että taiteellisten yhteistyökumppanuuksien osalta. Sinulla on hyvät verkostot kotimaassa ja kansainvälisesti, ja toimit orkesterin kasvoina ulospäin. Toimit orkesterimuusikoiden esimiehenä ja saat big band -instrumentin soimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Osallistut aktiivisesti myös UMOn strategiatyöhön.

Odotamme
vahvaa jazzmusiikin tuntemusta, näyttöjä taiteellisesta suunnittelusta, näkemyksellisyyttä ja kehittävää työotetta. Ymmärrät taiteellisen ja kaupallisen sisällön tasapainon merkityksen ja yritysyhteistyön tärkeyden. Luemme eduksesi sävellys- ja sovitustaidot sekä esimieskokemuksen.

Me tarjoamme
Saat johdettavaksesi Suomen parhaan big bandin ja muusikot, ja vastuullesi monipuolisen tehtäväkentän pienessä, mutta innovatiivisessa ja aikaansaavassa asiantuntijaorganisaatiossa. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kattaa vuosien 2020 ja 2021 ohjelmistosuunnittelun sekä jatko-option. Tehtävä on osa-aikainen; johdat noin 50 % konserteista.

Hae tehtävää
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen pe 7.9.2018 mennessä osoitteeseen eeva.pirkkala@umo.fi. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Eeva Pirkkala p. 040 7437141.

UMO Jazz Orchestra on jazzin ja uuden rytmimusiikin saralla ammattimaisesti toimiva orkesteri, joka esiintyy vuosittain noin sadassa konsertissa ja tapahtumassa. Vuodesta 1975 alkaen UMO on julkaissut noin 50 albumia ja esiintynyt kotimaisten huippunimien lisäksi kansainvälisten jazztähtien kanssa. Orkesterin ohjelmisto ulottuu aina jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin, yhdistäen yllätyksellisesti vanhaa ja uutta ennen kokemattomalla tavalla. Musiikkimme tavoittaa vuosittain noin miljoona kuulijaa konserttien ja konserttitaltiointien kautta. 16-henkisen big band -kokoonpanon lisäksi orkesterin hallinnossa työskentelee 3 henkilöä. UMO on Helsingin kaupungin omistama säätiö. Lisätietoja: www.umo.fi 

Vastine Hannu Oskalan (vihr.) blogikirjoitukseen 25.7.2018

UMO-säätiön puheenjohtaja, perussuomalaisten edustaja Toni Paussu vastaa Hannu Oskalan (vihr.) blogikirjoitukseen 25.7.2018.

1. Hannu Oskala pohtii blogikirjoituksessaan UMOn taiteellista linjaa ja yleisötyötä: taiteen ja taiteellisen laadun tulisi hänen mukaansa olla keskiössä ja maamme kovimpien soittajien keskittyä enemmän ”huipputyöhön” eli soittamiseen. Yleisötyöhön voisi kutsua ihan eri soittajat – sellaiset jazzmuusikot, jotka ovat erikoistuneet yhteisötyöhön.

Vastaus: UMOssa taiteellinen toiminta ja yleisötyö elävät sopusoinnussa

UMO on sekä taiteellisesti erittäin korkeatasoinen orkesteri että merkittävä yleisötyötoimija, jollaista myös Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja kirjastolautakunta edellyttää.

UMOn yleisötyössä viedään kaupungin kulttuuristrategian arvot käytäntöön. UMO tuottaa sisältöjä mm. koululaisille ja senioreille: vuonna 2017 orkesteri teki 72 yleisötyötapahtumaa, jotka tavoittivat 2 100 henkilöä. Vuonna 2017 UMO teki laitoskonsertteja UMO Ensembles -pienyhtyeillä mm. Kaunialan sotavammasairaalassa, Leppävaaran seniorikeskuksessa, Esperin hoivakodissa ja Vaahterakodissa. UMO on kutsuttu elokuussa 2018 Saksaan esittelemään 8.-luokkalaisille suunnattua Musatehdas-projektia. UMOn yleisötyötä vetävät musiikkipedagogit Aija Puurtinen ja Ville Vannemaa, jotka ovat sekä papereidensa että käytännön työn kautta osoittautuneet erittäin päteviksi tehtäväänsä. Jos Suomessa on yleisötyöhön erikoistuneita jazzmuusikoita, ne löytyvät UMOsta. Ja miksei yleisötyön kohderyhmillä kuten vanhuksilla olisi myös oikeus kuulla maamme kovimpien soittajien soittoa?

UMO on merkittävä uuden musiikin tilaaja ja esittäjä. UMO tuottaa orkesterikentällä – kaikki orkesterit mukaan lukien – eniten uutta musiikkia.

2. Oskala toivoo kirjoituksessaan, että UMO olisi ”ympärivuotisesti erilaisia konserttisisältöjä tuottava jazzlaitos” ja että tarpeen mukaan orkesterille voisi palkata esimerkiksi viisi trumpetistia tai 50 saksofonistia, mikäli ohjelmisto sitä vaatii. ”HJO Projects” olisi puolestaan alabrändi, jonka nimissä myytäisiin pienyhtyekeikkoja.

Vastaus: UMO on ympärivuotisesti erilaisia konserttisisältöjä tuottava jazzlaitos

UMOn ohjelmisto sisältää mm. popia, rockia, funkia, kansanmusiikkia, jazzia, avantgardea ja jopa klassista musiikkia. Vuonna 2017 UMO esitti monipuolista ohjelmistoaan 130 konsertissa, jotka keräsivät yli 20 000 konserttikävijää ja yli miljoona kuulijaa.

UMOn hallitus on päättänyt, että ulkomaan konsertteja tehdään vain, jos kaikki kulut saadaan katetuksi keikkapalkkiolla. UMO nähdään tänä vuonna kuitenkin lukuisilla kotimaisilla festivaaleilla kuten Flow Festival, Elojazz, Jyväskylän kesä, Tampere Biennale, Kaivarin konsertti ja Helsinki Design Week. UMO on tarjonnut itseään useaan otteeseen ja kohtuulliseen hintaan esiintyjäksi Helsinki-päivän konserttiin, mutta tarjoukseen ei olla toistaiseksi tartuttu.

Oskalan ”HJO Projects” on hieno idea ja se toimii tällä hetkellä UMOssa nimellä UMO Ensembles: pienyhtyeitä muodostetaan monenlaisiin tarpeisiin ja ne esiintyvät sekä palvelutaloissa että yritystilaisuuksissa.

Yhteistyö HKO:n kanssa on mahdollistanut spektaakkelit, joissa sinfoniaorkesteri ja big band sulautuvat yhteen massiiviseksi joukoksi – seuraava konsertti HKO:n kanssa pidetään Musiikkitalossa 18.9.2018.

UMOlla on tarpeen mukaan ollut viisi trumpetistia soittamassa, viimeksi viime keväänä Randy Brecker & Mats Holmquist -projektin parissa.

Yli viidenkymmen saksofonistin konsertti maksaisi palkka-, matka-, majoitus-, markkinointi- ja tuotantokulut mukaan lukien arviolta 120 000 – 150 000 euroa, mikä vastaa kymmenesosaa UMOn budjetista. Lisäksi tarvittaisiin tuottajan kolmen kuukauden työaika. Projekti olisi mahdollinen toteuttaa ja siihen saattaisi löytyä sponsoreitakin, mutta saavutetaanko tällaisella kulurakenteella Oskalan kaipaama suurempi omarahoitusosuus?

UMOn toivotaan esiintyvän omassa konserttipaikassa. Tämä olisi taloudellisesti kuitenkin hyvin haastavaa, sillä saman ohjelmiston voisi soittaa maksimissaan pari kertaa. On huomattavasti kustannustehokkaampaa kiertää saman ohjelmiston kanssa useampi konserttipaikka. Esimerkiksi UMOn tangokiertue käsitti valtakunnallisesti 20 konserttia ja syksyllä käynnistyvä Blue Notes on Silver Screen -kokonaisuus saa valtakunnallisesti 18 konserttia. Konserttien täyttöaste on erinomainen.

Mikäli UMO halutaan säilyttää ympärivuotisena jazzlaitoksena, eikö silloin kannattaisi palkata ympärivuotisesti työskenteleviä jazzmuusikoita?

3. Riitta Heinämaan tekemässä, Helsingin kaupungin konsernijaoston tilaamassa selvityksessä ehdotetaan, että UMOn tulisi panostaa vaikuttajaviestintään. Hannu Oskalan henkilökohtaisella Facebook-sivulla hiljattain käydyssä keskustelussa sekä Oskala että Fatim Diarra (vihr.) peräänkuuluttivat samaa asiaa. UMOlta toivotaan myös yleisesti enemmän näkyvyyttä ja markkinointiviestintää.

Vastaus: Viestintää pyritään tehostamaan realiteettien puitteissa

Jokaisella Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenellä on mahdollisuus osallistua jokaiseen UMOn julkiseen konserttiin. Asiasta tiedotetaan asianomaisille 1-2 kertaa vuodessa. Kaikki Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenet kutsutaan konsertteihin kaksi kertaa vuodessa.

UMOn markkinointiviestintään ollaan aika ajoin tyytymättömiä. Nykyinen realiteetti on kuitenkin se, että UMOn koko vuoden eli yli 100 konsertin markkinointibudjetti on vain murto-osa monien muiden orkestereiden markkinointibudjetista. Kuinka paljon ja millaista viestintää voidaan odottaa nykyisillä resursseilla?

4. Oskala pohtii tekstissään UMOn taloutta moneen otteeseen ja mainitsee orkesterin saavan julkista tukea 57 euroa per kuulija.

Vastaus: UMOn omarahoitusosuus on huippuluokkaa

Vertailun vuoksi: UMO saa julkista tukea 57 euroa per kuulija kun monien muiden orkesterien julkinen tuki liikkuu 90-100 euron välillä per kuulija. Jos vertailemme kaupunkien tekemää investointia, niin UMO maksaa 2 euroa per helsinkiläinen kun useat muut orkesterit maksavat 15-30 euroa per kaupunkilainen. Mikä tekee muista orkestereista jokaiselle kaupunkilaiselle näin paljon arvokkaamman toimijan kuin UMO? Edellä mainittuihin lukuihin UMO on päässyt negatiivisella tuloksella, kun useimpien muiden tulos on ollut positiivinen. Tästä voi päätellä UMOn julkisen tuen olevan liian pieni.

UMOn omarahoitusosuus tulee tänä vuonna olemaan noin 19 %. Viime vuosi oli omarahoituksen osalta heikoin pitkään aikaan tuloksella 14,3 %. Näitä edeltävinä vuosina omarahoitusosuus on liikkunut 20-32 % välillä.

Laajemmasta perspektiivistä katsottuna ei-klassinen musiikki saa huomattavasti vähemmän julkista tukea klassiseen musiikkiin verrattuna. Klassisen musiikin orkestereiden saama julkinen tuki on 57,3 miljoonaa euroa kun ei-klassinen musiikin orkesterit saavat 2,17 miljoonaa euroa. VOS-orkestereiden rahasta alle 4 % menee ei-klassiselle musiikille.

5. Oskalan mukaan UMOn identiteetti on tällä hetkellä ”jazzin sinfoniaorkesterin”. Vaikka vakituisiin työsuhteisiin perustuva kk-palkkainen toimintamalli toimii sinfoniaorkesterin kohdalla, Oskalan mielestä kannattaa kysyä, minkä kokoiselle organisaatiolle se on enää toimivin malli. Lisäksi Oskala mainitsee Suomalaisen barokkiorkesterin esimerkkinä toimivasta mallista, joka toimii täysin freelance -pohjaisesti. Oskala puoltaa Heinämaan selvityksessä esille tulleita ehdotuksia orkesterin osa- ja määräaikaistamisesta.

Vastaus: UMO on jazzin HKO

UMO vertautuu sinfoniaorkesteriin monella tapaa. Säveltäjät haluavat säveltää nimenomaan big bandille, vaikka UMO tarjoaa alustan myös muunlaisille projekteille. Muusikoiden sivusoitinrepertuaari kattaa yleisimmät puhaltimet, jonka lisäksi yhtyettä laajennetaan tarpeen mukaan esimerkiksi lyömäsoittimilla, laulajilla, harmonikalla ja kitaralla, joten orkesterin soinnillinen värikirjo on laaja.

UMOn muusikoita nähdään säännöllisesti muiden big bandien kuten Turku Jazz Orchestran, Espoo Big Bandin ja Ricky-Tick Big Bandin riveissä – tukien ja täydentäen näitä kokoonpanoja. Samalla tavalla HKO:n muusikot soittavat muissa klassisen musiikin orkestereissa.

Ja eikö julkisen tuen ajatuksena ole toiminta, jota ei pystytä tekemään markkinaehtoisesti? Esimerkiksi Ricky-Tick Big Band on kaupallinen toimija, joka toimii aivan eri ehdoin kuin UMO. RTBB elää markkinoiden asettamien ehtojen, UMO puolestaan Helsingin kaupungin palvelustrategian mukaisesti. RTBB:llä on yksi kohderyhmä, kun taas UMO pyrkii palvelemaan kattavasti kaikkia kaupunkilaisia. Tämän takia UMO tarvitsee julkista tukea toimiakseen.

UMO tarjoaa nyt ja jatkossa pienyhtyeitä tai freelancereistä koostuvia bändejä mm. tilausesiintymisiin. Osan välitetään UMOn nimiin, osassa orkesteri toimii agenttina. Tämä on kasvavaa toimintaa. Orkesterikentällä on useita erilaisia toimintamalleja kuten Suomalaisen barokkiorkesterin freelance -pohjaisuus. UMO on jo pitkää käyttänyt rytmisektiossaan freelancereita ja näin tullaan todennäköisesti jatkamaan. UMOssa ei varauksetta kannateta niin kutsuttuja ”eläkevirkoja”, jotka Oskala mainitsee kirjoituksessaan. Lisäksi UMOn muusikoiden työehtoja on pystytty muuttamaan suuntaan, jossa ehdot palvelevat paremmin modernia toimintakulttuuria. UMOssa ei kiistetä etteikö parantamisen varaa olisi. Uudet ideat syntyvät usein tuoreiden ajatusten kautta, ja tässäkin suhteessa uuden taiteellisen johtajan rekrytointi on tärkeää.

UMO-säätiön puheenjohtaja Toni Paussu (ps.)

Avanti! yhtyy Freelancemuusikot ry:n kannanottoon

Suomen ainoan päätoimisen jazzorkesteri UMO:n vaaditaan lisäävän freelancereiden käyttöä. Suomen Freelancemuusikot ry on äskettäin lähettänyt kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenille kannanottonsa jossa sanotaan muun muassa seuraavaa. ”UMO on suuri ja arvostettu freelancereiden työllistäjä… palkkamenoista noin 32% menee freelancereille.” Tämä prosenttiluku lienee yksi korkeimmista suomalaisissa orkestereissa.

Freelancemuusikoiden kannanotossa vaaditaan myös, että ”UMO:n tulee voida jatkaa päätoimisena orkesterina”. 16-jäseninen ensemble on hiottu kansainväliseen huippukuntoon. Tällaisen laadun saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää päätoimisuutta. Tämä tulisi nyt kaikkien ymmärtää jos freelancemuusikotkin asian näin näkevät.

Timo Ahtinen, puheenjohtaja, Avanti!
Kari Kriikku, taiteellinen johtaja, Avanti!
Annika Mustonen, toiminnanjohtaja, Avanti!

Suomen Big Band -yhdistys: UMOn rahoitus on turvattava

Kannanotto 21.6.2018

asia: UMON RAHOITUS ON TURVATTAVA

Suomen big band -yhdistys on seurannut UMOn ympärillä vellovaa keskustelua hyvin huolissaan. UMO Jazz Orchestra on kiistatta suomalaisen big band – ja rytmimusiikin tärkein toimija. On käsittämätöntä seurata UMO:n toimintaan kohdistettua taloudellista painetta. Luvut VOS-rahoituksen epäsuhdasta jazz-musiikin ja klassisen musiikin välillä kertovat omaa karua tarinaansa kulttuurimaa Suomen päättäjistä. UMO:n kohdalla ensisijainen toimenpide olisi korjata rahoituspohja kestäväksi Helsingin kaupungin ja valtionosuusjärjestelmän tuella. Vakanssien leikkaus ei ole oikea toimenpide, vaan se on pikemminkin syrjivä ja rasistinen toimenpide koko big band-, jazz- ja rytmimusiikkia kohtaan. Kyllä Suomeen on mahduttava ainakin yksi kokoaikaisesti toimiva big band -kokoonpano.

Vuosien saatossa UMO on toiminut esimerkkinä tuhansille suomalaiselle muusikoille, joista osasta on kehittynyt maailman huippuosaajia. ”Klassisen musiikin ihmemaana” tunnettu Suomi on viime kolmenkymmenen vuoden aikana opittu tuntemaan myös ”jazzmusiikin ihmemaana”, kiitos UMO:n ja Sibelius-Akatemian jazzosaston. UMO on toiminut luonnollisena Sibelius Akatemian opintojen täydentäjänä aina jazzosaston perustamisesta 1983 lähtien. Tästä symbioosista on vuosien saatossa kehittynyt lukuisia huippuosaajia, joiden korkeaa tasoa hämmästellään laajasti ympäri maailmaa. UMO:n toiminnan rajoittaminen heikentäisi oleellisesti tätä yhteyttä.

Suomen big band -yhdistys on huolissaan tämänhetkisestä tilanteesta ja toivoo sen ratkeavan musiikin eduksi.

Antti Rissanen, pj.

Vuonna 1975 perustettu Suomen big band -yhdistys toimii Suomen big bandien kattojärjestönä. Yhdistykseen kuuluu Suomessa noin 800 big band -muusikkoa. Lisätietoja: www.sbby.com

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 18.6.2018

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 18.6. kokouksessaan merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen ja säätiötä koskevan selvityksen. Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa UMO-säätiön hallitusta:

  • selvittämään orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen ensisijaisesti selvityksessä esitellyn osa-aikaisen mallin mukaisesti ja ottaen huomioon sen vaikutukset säätiön talouteen, valtionosuusvaikutukset huomioiden
  • selvittämään orkesterin nimen muuttamisen siten että sanat ”Helsinki” ja ”UMO” näkyvät nimessä
  • laatimaan vahvan, taiteelliseen ytimeen perustuvan strategian
  • muuttamaan sääntöjä siten, että hallituksen jäsenmäärä on 3–7
  • ottamaan huomioon muut selvitysraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset
  • Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa valmistelemaan yhteistyössä kaupunginkanslian ja UMO-säätiön kanssa tavoiteohjelman säätiön talouden tasapainottamiseksi sekä selvittämään UMOn käytön lisäämistä kaupungin tilaisuuksissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöstiedote 18.6.2018 kokouksesta on luettavissa täällä.
Kokouksen alkuperäinen esityslista on luettavissa täällä.
UMOa koskeva selvitys on luettavissa täällä.

 

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry: UMOn työrauha ja taiteellinen huipputaso turvattava

Suomalaista musiikkikulttuuria ylistetään maailmalla. Yksi helmi tässä kulttuurissa on UMO Jazz Orchestra, joka on kansainvälisesti arvostettu toimija sekä merkittävä suomalaisen kulttuurikentän elävöittäjä ja monipuolistaja. Suomella pitää olla varaa yhteen ammattimaisesti toimivaan jazzorkesteriin, jossa huippumuusikot ovat päätoimisia työntekijöitä ja myös freelancereita työllistetään laajamittaisesti. UMOn työrauha ja pitkäjänteinen taiteellinen kehitystyö on turvattava.

UMO on hoitanut talouttaan vastuullisesti, mutta julkisen rahoituksen väheneminen on johtanut lomautuksiin ja toiminnan supistamiseen. UMO on itse ollut aktiivinen tilanteen korjaamisessa, mutta nyt tarvitaan kulttuuritahtoa myös Helsingin päättäjiltä.

UMO on tuonut kansainvälistä huippuosaamista Suomeen vuodesta 1975 alkaen. Orkesteri on tärkeä niin pääkaupunkiseudulle kuin koko Suomellekin. UMO on keskeinen yksikkö koko jazzkentän kehittämisessä ja lukuisten koti- ja ulkomaisten kantaesitysten taitavana esittäjänä. UMO kehittää jatkuvasti yleisötyötään ja haluaa täyttää laajasti Helsingin kaupungin orkesterille asettamat strategiset tavoitteet. UMOlla on iso vastuu suomalaisen musiikkielämän diversiteetistä ja orkesteri on kunnostautunut monissa yhteistyöprojekteissa.

UMOn nimi voi vaihtua, mutta riittävät resurssit tälle ainutlaatuiselle orkesterille tarvitaan. Suomen Sinfoniaorkesterit ry vetoaa päättäjiin, että maamme ainoan säännöllisesti uutta musiikkia esittävän big bandin, UMOn, tulevaisuus turvataan.

Helena Värri
toiminnanjohtaja
Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Jazzmuusikot Ry:n vetoomus UMOn puolesta

Hyvät Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja valtuustoryhmän puheenjohtajat,

Jazzmuusikot ry on mielenkiinnolla seurannut UMO Jazz Orchestrasta käytävää keskustelua ja selvitystyötä. Jazzmuusikot ry edustaa nimensä mukaisesti Suomessa työskenteleviä jazzmuusikoita ja toimii jazzmuusikoiden yleisten ammatillisten etujen puolesta.

UMO edustaa suomalaisella musiikkikentällä alansa ehdotonta huippua ja luo työtilaisuuksia suomalaisille muusikoille, säveltäjille ja sovittajille, usein myös ns. jazzkentän ulkopuolelta. UMO on kansainvälisesti erittäin arvostettu orkesteri, joka on tuonut jo yli neljäkymmentä vuotta Suomeen monipuolista ja kansainvälistä huippuosaamista. UMO:n rooli suomalaisen kulttuurikentän elävöittäjänä on merkittävä.

UMO työllistää orkesterin vakituisissa viroissa toimivien muusikoiden lisäksi myös freelancereita ja tarjoaa näin mahdollisuuden laajalle joukolle suomalaisia jazzmuusikoita ammatillisesti hyvin tärkeään big band -kokemukseen. Tämän lisäksi UMO täyttää käsityksemme mukaan myös Helsingin kaupungin yleisötyölle asettamat kriteerit esimerkillisesti. UMO on siis ensiluokkainen orkesteri, jonka rahoitus on valitettavan pieni toiminnan ylläpitämiseen saati kehittämiseen.

Rahoituksen vähentäminen, lomautukset, virkojen lopettaminen ja osa-aikaistaminen estävät jazzorkesterille ominaisen ja tärkeän pitkäjänteisen taiteellisen työn kehittämisen. Jazzmuusikot Ry vetoaa teihin, jotta UMO:n alkuperäinen tehtävä maamme ainoana täysipäiväisenä säännöllisesti uutta musiikkia esittävänä big bandinä saadaan turvattua ja samalla säilytetään olennainen osa suomalaista jazzperinnettä.

Helsingissä 17.6.2018

Jazzmuusikot Ry:n hallitus

Jaska Lukkarinen (pj.)
Ville Riippa (vpj.)
Anna Veijalainen (siht.)
Jenny Robson
Raoul Björkenheim
Kadi Vija
Mikko Innanen
Jori Huhtala

 

Lue myös:
* Muusikkojen liiton liittovaltuuston lausunto: UMOn tulevaisuus turvattava
* Kotimaisten ja ulkomaisten muusikkojen musiikin parissa työskentelevien lausuntoja 
* Suomen Sinfoniaorkesterit ry: UMOn työrauha ja taiteellinen huipputaso turvattava 
* UMOn muusikoiden kannanotto Helsingin kaupungin konsernijaoston päätösesitykseen 

UMOn muusikoiden kannanotto Helsingin kaupungin konsernijaoston päätösesitykseen

UMO Jazz Orchestran muusikkojen kannanotto 15.6.2018

Hyvät Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja valtuustoryhmien puheenjohtajat, UMO-säätiön ja UMO Jazz Orchestran tulevaisuutta ja taloutta on kevään ja kesän kuluessa selvitelty eri hallintoelimissä mm. FM Riitta Heinämaan selvitysraportin pohjalta. Viitaten kaupunginhallituksen konsernijaoston päätösesitykseen 4.6.2018 haluamme esittää oman kantamme ennen konsernijaoston kokousta 18.6.2018. Todettakoon, että olisimme jo vuosien varrella toivoneet muusikkojen näkemysten laajempaa kuulemista, kun UMO:n tulevaisuutta on linjattu.

Heinämaan raportti

Heinämaan raportti sisältää analyysia, ideointia ja keskustelua, joka valaisee mielenkiintoisella tavalla jazzkentän ja UMO:n tilannetta. Se antaa myönteisen kuvan UMO:n toiminnasta, ja osa esitetyistä kehitysajatuksista on kannatettavia:

– valtuuskunnan perustaminen
– taiteellisen tason ylläpito ja terävöittäminen
– korkeatasoisen ohjelman tarjoaminen Helsingin kaupungin tilaisuuksiin
– UMO:n nimenmuutoksen selvittäminen (Helsinki Jazz Orchestra)
– aktiivinen yhteistyö vapaan kentän kanssa

Me muusikot olemme olleet ja haluamme jatkossakin olla aloitteellisia monissa orkesterin ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvissä projekteissa, joista muutamina esimerkkeinä viime kuukausina tekemämme avaukset:

– taiteellisen suunnittelun ja sen käytäntöjen kehittäminen
– UMO:n kansainvälisen toiminnan, kuten

– Suomi-Yhdysvallat-yhteyden vahvistaminen
– yhteistyöneuvottelut Jazz at Lincoln Center Orchestran kanssa
– residenssitoiminnan avaaminen Helsingissä
– UMO:n esiintyminen suurilla eurooppalaisilla jazz-festivaaleilla

– aiesopimuksen ja toiminnan valmistelu Livelaboratorio Oy:n (G Livelabit Helsingissä ja jatkossa myös Tampereella) ja Suomen Muusikkojen liiton kanssa koskien verkkolähetysten käynnistämistä ja taltiointien lisäämistä sekä tilatarvekeskustelua (vastaa Heinämaan raportin toimenpide-ehdotuksiin, kohdat 7.2., 12–14). Sopimus edellyttää UMOn toiminnan ja resurssien säilyttämistä vähintään nykyisen laajuisena.

Yhteistyö vapaan kentän ja freelancerien kanssa

UMO työllistää runsaasti freelancereita eri tehtävissä, ja noin 30 % palkkakuluista suuntautuu vapaalle kentälle. Myös umolaiset ovat aktiivisia vapaalla kentällä, sekä omissa että muiden yhtyeissä. Yhteistyö freelancereiden kanssa on mieluisaa ja vaihtuvuus suotavaa.

UMO:ssa osaamisrepertuaarin on oltava laaja. On hallittava orkesterisoitto, jazzsolisti/improvisaatiotaidot ja multi-instrumentalismi sekä omaksuttava laaja ohjelmisto- ja tyylikirjo. Jopa päivittäin vaihtuvien ohjelmistojen omaksuminen on oltava nopeaa ja tehokasta. Tämän yhdistelmän hallitsevia freelancereita on tarjolla rajallisesti. Mikään koulutus ei tällaista ammattitaitoa sellaisenaan tuota, vaan se kertyy ammatissa kokemuksen kautta.

Freelancerien käytön lisääminen on toteutettava kulloinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa, eikä perusrahoituksen kustannuksella. Lisämuusikot, säveltäjät, sovittajat, kapellimestarit ja solistivieraat ovat jo nykyisellään olennainen osa toimintaa. Resursointia on vahvistettava, jos halutaan palkata nykyistä merkittävästi laajemmin freelancereita osaksi orkesterityökiertoa. Osa-aikaistamisvaihtoehdostaOngelmallisin ratkaisuvaihtoehto, joka on nostettu esiin, olisi UMO:n osa-aikaistaminen. Ratkaisu olisi radikaali ja sillä olisi peruuttamattomia vahingollisia seurauksia sekä UMO:n että koko jazzkentän kannalta:

– UMO:n VOS-rahoitus vähenisi jopa 130.000 € (7 htv), jos orkesteri osa-aikaistettaisiin Tanskan 3+3 malliin (Heinämaan raportin toimenpide-ehdotukset, kohta 7.2.7.1). Tämän lisäksi yleisötyötoiminta jouduttaisiin silloin rahoittamaan erikseen n. 100.000 € summalla (nykymallissa yleisötyö kuuluu pakettiin). Tästä syystä 3+3 osa-aikamalli tulisi nykymallia kalliimmaksi.
– pitkän ajan kuluessa hioutuneen kokoonpanon ja siihen kumuloituneen osaamisen säilyttäminen vaarantuisi
– UMO:n muusikkojen täytyisi hankkia suuri osa toimeentulostaan vapaalta kentältä, mikä lisäisi siellä kilpailua ja työttömyyttä entisestään
– osa-aikaistamisen seurauksena muusikkojen täytyisi keskittyä omaan uraansa, mikä vaikeuttaisi ratkaisevasti toimivan kokoonpanon saamista koolle
– sitoutuminen freelance-työhön, opetustyöhön ja työnhakuun vaikeuttaisi UMO:on keskittymistä merkittävästi
– osa-aikaistamisesta seuraisi, että nykyistä suurempi osa käytettävissä olevista resursseista kuluisi hallintoon eikä sisältöön
– UMO:n hyvä yleisösuhde heikkenisi tarjonnan kaventuessa
– jazzmusiikin asema heikkenisi musiikkielämän kokonaisuudessa merkittävästi – kyseessä olisi kannanotto jazzin yhteiskunnallisesta arvostuksesta muiden musiikinlajien rinnalla

UMO:n muusikkovakanssit ovat VOS-järjestelmän noin 1000 muusikon kokonaisuudessa ainoat jazzin piirissä. Suomessa ei ole jouduttu leikkaamaan orkesteritoiminnasta yleisesti, koska palkkataso ja hallintokulut ovat kansainvälisestikin vertaillen kestävällä tasolla. Jos UMO olisi ensimmäinen orkesteri, jonka toimintaa meillä supistettaisiin merkittävästi, heräisi kysymys miksi leikkaus kohdistettaisiin juuri ainoaan jazzorkesteriin, jonka omavaraisuusaste on kaiken lisäksi yksi parhaimpia VOS-kentällä.

Osa-aikaistamisajatuksen yhteydessä on viitattu Tanskan yleisradion DR Big Bandin toimintaan. Referenssi ei ole kovin onnistunut, koska DR Big Band ei milloinkaan ole ollut kokoaikainen orkesteri, ja se on toiminut hyvin erilaisista lähtökohdista. DR Big Band on yksi Tanskan radion kokoonpanoista, ja se on alusta alkaen toiminut vain puolet vuodesta. Lähes sama kokoonpano soitti aikanaan myös Tivolissa, missä työt ovat jazzmuusikoilta sittemmin lähes tyystin loppuneet. Radio lisäsi orkesterin työmäärää vuonna 2014 noin kuukaudella. DR Big Bandissa on välttämätöntä järjestää erityisiä työjaksoja yhteissoiton palauttamiseksi taukojen jälkeen. Hallinnossa henkilökunnan ja avainhenkilöiden menettämisriski ovat väistämätön seuraus toiminnan osa-aikaisuudesta. Realistisempia vertailukohteita ovat vastaavat big bandit Saksassa (4 kpl) ja Ruotsissa (2 kpl), jotka toimivat kokoaikaisesti.

UMO:n resursoinnin vahvistaminen

Järkevin kehittämisvaihtoehto olisi vahvistaa UMO:n resursseja niin, että toimintaa voitaisiin kehittää sisällöllisesti ja samalla terävöittää UMO:n profiilia. UMO:n budjetti kattaa kiinteät palkkakulut, mutta etenkin Yleisradion panostuksen supistuttua ei ohjelmistosuunnitteluun, vierailijataiteilijoiden palkkioihin eikä sävellystilauksiin ole ollut riittävästi varaa. Siksi UMO on valitettavasti joutunut tinkimään nimensä (Uuden Musiikin Orkesteri) mukaisesta missiosta. Vielä kymmenen vuotta sitten UMO oli Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenistön ykkönen suomalaisen musiikin kantaesittäjänä.

Jo melko marginaalinen lisäys UMO:n ohjelmistobudjettiin synnyttäisi toiminnassa merkittävää laadullista kehitystä, eli lisäpanostuksen hyötysuhde olisi leikkauksia selvästi parempi. Toiminnan näivettymisen sijasta UMO:lla olisi näköpiirissä huomattava potentiaali, jota olisi järkevää hyödyntää täysipainoisesti. Kyseessä on taiteenlajin huippuyksikkö, josta kaupungin ja koko yhteiskunnan kannattaisi ottaa kaikki irti. Muusikkojen liiton liittovaltuusto 28.5.2018 julkaisi kannanoton UMO:n toiminnan kehittämisen ja potentiaalin turvaamisen puolesta. Kannanotto edustaa sekä vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä muusikoita että freelancereita, joita liiton jäsenistöstä on 2/3.
Lausunto: http://www.muusikkojenliitto.fi/muusikkojen-liiton-liittovaltuusto-umon-tulevaisuus-turvattava/

Vertailussa sinfoniaorkestereihin UMO on rahoituksen osalta alakynnessä. Helsingin kaupunginorkesteri on hyvä esimerkki siitä, miten orkesteritoimintaa pitäisi rahoittaa: riittävät resurssit ohjelmistoihin, sisältöihin, vierailijoihin, kv-toimintaan ja av-julkaisuihin, eikä pelkästään organisaation kiinteiden kulujen kattamiseen. UMO aloitti äskettäin joukkorahoituskampanjan. Se ei ratkaise pidemmän aikavälin rahoitusvajetta, mutta jo nyt se osoittaa, että UMO:n toimintaa arvostetaan. Kampanja on saanut taakseen laajasti sekä kotimaista että kansainvälistä musiikkiväkeä.

Kotimaisista artisteista Sami Pitkämö ja Aija Puurtinen kutsuvat UMOa ”kansallisaarteeksi”.

VOS-työryhmän puheenjohtaja säveltäjä/kapellimestari Jaakko Kuusiston mukaan ”jazzmusiikin resursseja Suomessa tulisi kasvattaa. Peruutusaskeliin ei ole varaa. UMO on tärkeä kivijalka koko alalle.”

Jimi Tenorin mielestä ”UMO on hieno etuoikeus suomalaiselle jazzsäveltäjälle”.

Jukka Perko kommentoi: ”UMO on ansiokkaasti kantanut big band -jazzin lippua Suomen ja Euroopan musiikkikentän kärjessä jo vuosikymmenien ajan. Uskon lujasti, että sillä on paljon annettavaa myös jatkossa. Siksi on tärkeää mahdollistaa ja turvata UMOn tulevaisuuden toimintaedellytykset kaikin tavoin.”

Tässä lyhennettyjä otteita UMO:n ulkomaisten ystävien lausunnoista:

”All of the great musical institutions of the world arrived at there greatness by playing together for years and years and they preserve their greatness through constant engagement. I’ve played with many different groups of musicians in my 50 year career, and it’s no exaggeration to say that UMO is one the finest, most intuitive, most resourceful ensembles that I have ever played with. I believe that the ensemble works and sounds as good as it does because of the years of constant engagement that the musicians have had with each other. They are a very rare treasure that is worth preserving in the most complete way possible.” Lenny Pickett, Musical Director, NBC / Saturday Night Live

”UMO is the most innovative orchestra of its kind today. It is known internationally as an ensemble that encourages creativity from composers and virtuosic performances from its musicians. During my travels and at home in New York I have found that there is an immense interest in UMO and its activities. UMO is a integral component of the international profile of Helsinki and Finland. UMO is an essential ensemble. It is my sincere hope that the vital future of UMO will be celebrated and well funded.” Tim Hagans, New York based Musician / Composer, Honorary Doctorate (Sibelius-Akatemia), Three-time Grammy Nominee, Former Artistic Director/Composer-in-Residence Norrbotten Big Band

”Hello, this is 6-time Grammy winner trumpet player Randy Brecker, the brother of the late great Michael Brecker, who also had something like thirteen or fourteen Grammies. We both have performed and have loved the UMO Jazz orchestra for many years. We hope certainly that the UMO Jazz Orchestra will get the funding it needs to keep it alive – please, help THE BAND!” Randy Brecker

“UMO has been a vital part of not only Helsinki’s cultural environment but of the whole of Finland’s and it should stay so. UMO is a vital and necessary part of the cultural life in Europe and (diminishing its funding) would not only be a great loss for the Music Community of Finland and Europe, it would be an impoverishment of the cultural landscape in all the EU Countries.” Nils Landgren, Performing musician, Professor Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Professor Conservatory of Music Shanghai, Artistic Director Jazz Baltica Festival Timmendorf, CEO Redhorn Music AB

”UMO is a world-renowned jazz orchestra. Everyone who sees the band perform gets a treat for the ears, heart and soul, of course, but they also receive a strong message that Finland celebrates their unique music, art, literature and culture, and sees it as essential for meaningful life. Such a message from Finland to the world is of a value that cannot be priced.” Django Bates, Professor at Bern University of Arts, Professor at RMC, Copenhagen, 2005–2011, HonRAM, FLCM, A.MusLCM. 1997 Danish Jazzpar Prize winner

”I have written, conducted and performed with many of the top European and US Big Bands, my experience with UMO was among the deepest, heart felt, adventurous and also fun. I believe the Community in Helsinki can feel proud of having such an orchestra to listen and experience music from all over the world at that level of excellency and commitment. I hope you’ll find a way to keep UMO healthy and running full steam.” Guillermo Klein, composer, New York

”I have always perceived this ensemble as one of the major players in ensemble playing (and improvisation) in Europe and a great artistic ambassador for Finland. Having distributed UMO’s music via our company and also booked UMO for Elbjazz festival here in Hamburg a few years back, I have come to appreciate the qualities of this big band, something that would be endangered if a continuity was disrupted. I look forward to hearing even more of UMO in years to come.” Götz Bühler, author, editor, lyricist, translator, speaker and moderator, published in Network Press, Tempo, Financial Times, Stern, NDR 2, mainly for Jazz Thing and Blue Rhythm, artistic council/board member for Jazz in the City Festival (Salzburg), Senior Product Manager Jazz, Membran media gmbh

Laaja-alaisin ja ajantasaisin jazzjulkaisu USA:ssa, New York City Jazz Record review toteaa levyarviossa viimeisimmässä numerossaan (Itiberê Zwarg & UMO feat. Hermeto Pascoal: Universal Music Orchestra):

“Enter Helsinki’s UMO Jazz Orchestra, a 40-year-old big band with a revolving roster of some of Finland’s most accomplished players; with 50-plus albums in their catalogue, covering everything from Thad Jones to Muhal Richard Abrams, Lenny Pickett to Raoul Björkenheim, the crack outfit can adeptly interpret just about anything placed on their music stands. The muscular, energetic style of UMO negotiates the various hairpin turns and other musical obstacles with confident finesse, creating an illusion of effortlessness. The solos are routinely competent, concise and to the point.”

UMOn muusikoiden puolesta,

Jouni Järvelä
saksofonisektion äänenjohtaja
taiteellisen suunnitteluryhmän jäsen
040-418 3794
jouni.jarvela@welho.com

Mikko Mäkinen
saksofonisti
luottamusmies
mikko.makinen@umo.fi

 

Lue myös:
* Muusikkojen liiton liittovaltuuston lausunto: UMOn tulevaisuus turvattava
* Kotimaisten ja ulkomaisten muusikkojen musiikin parissa työskentelevien lausuntoja 
* Jazzmuusikot ry:n vetoomus UMOn puolesta
* Suomen Sinfoniaorkesterit ry: UMOn työrauha ja taiteellinen huipputaso turvattava 

Kotimaisten ja ulkomaisten muusikkojen lausuntoja UMOn tulevaisuuden puolesta

UMOn ystävät niin Suomessa kuin ulkomaillakin ovat antaneet lausuntoja orkesterin tulevaisuuden puolesta. Lue lausunnot seuraavilta henkilöiltä:

Randy Brecker
Lenny Pickett
Peter Erskine
Tim Hagans
Rich Shemaria
Django Bates
Itiberê Zwarg
Nils Landgren
Guillermo Klein
Rick Margitza
Götz Bühler
Michael Abene
Michael Gibbs
Frank Carlberg
Jaakko Kuusisto
Jukka Perko
Sami Pitkämö
Jukka Eskola
Teemu Viinikainen
Hanna-Maria Helenius
Aija Puurtinen
Jimi Tenor
Anna Puu
Sami Saari
Aleksi Malmberg
Pekka Pylkkänen
Tuomas Wäinölä

Hello, this is 6-time Grammy winner trumpet player Randy Brecker, the brother of the late great Michael Brecker, who also had something like thirteen or fourteen Grammies. We both have performed and have loved the UMO Jazz Orchestra for many years. It’s one of the best – absolutely – in the world. I know I speak for him (Michael Brecker): we hope certainly that the UMO Jazz Orchestra will get the funding it needs to keep it alive. It’s a great orchestra and please, help THE BAND. (a transcription of a video statement) Randy Brecker, trumpetisti, säveltäjä, kuusinkertainen Grammy-voittaja 

My experience working with UMO has been consistently excellent. We began collaborating 12 years ago and our collaboration culminated in an artistically successful record album entitled The Prescription. The orchestra’s performance was universally of the highest quality and their creative contribution was invaluable. They were very generous with their time and effort and the results speak for themselves. I believe that the ensemble works and sounds as good as it does because of the years of constant engagement that the musicians have had with each other. Ensemble performance is a fragile thing that takes constant nourishing. All of the great musical institutions of the world arrived at there greatness by playing together for years and years and they preserve their greatness through constant engagement. I’ve played with many different groups of musicians in my 50 year career, and it’s no exaggeration to say that UMO is one the finest, most intuitive, most resourceful ensembles that I have ever played with. I think that it would be a tragic mistake to interrupt their greatness by further diminishing their season. It’s probably hard for people that are very familiar with them to see how special they are, but I can truthfully say that they are a very rare treasure that is worth preserving in the most complete way possible. Lenny Pickett, Musical Director, NBC / Saturday Night Live

My name is Peter Erskine. I am known as a jazz drummer, and have been awarded 2 Grammy Awards for my work. My discography lists over 700 albums and film scores, and I have traveled as a musician since 1972. I am currently a Professor at the University of Southern California. (for more information, please visit www.petererskine.com) I first visited Helsinki as a member of the group Weather Report, and was very pleased to return as a guest of the UMO Jazz Orchestra during the early 1980s. I have since performed in Helsinki with UMO (again) as well as with the Helsinki Philharmonic (as a concerto soloist), and have taught masterclasses at the Sibelius Academy. As such, I have witnessed the powerful and magical effect that these great ensembles both have on audiences. The magnet and presence of a full-time / world-class ensemble, be it symphonic orchestra or jazz big band, is one of the hallmarks of a great city. Finland has become known worldwide as THE most desirable place to visit or live, due to its long-standing enlightened government support of the qualities that make a civilization “civilized.” I cannot imagine that Helsinki would cut back on supporting the year-round ambassadorship of the premier jazz ensemble UMO at such a culturally-perilous time. The arts are under attack in many parts of the world. Believe me, there are thousands of us who look to Finland for leadership regarding the ways we could all better live our lives. UMO forms an invaluable part of the total picture. UMO is Finland’s jazz connection to the music-loving world. UMO is a two-way street. UMO is a legacy. UMO, I submit, is a responsibility. It would be terribly disappointing to learn that Helsinki might follow the way of less-enlightened governments who find attacking the arts a convenient budgetary scapegoat. I pray that Helsinki will keep the beacon of big band jazz shining bright there. Peter Erskine, drummer, Grammy winner 

This is a letter of support for funding UMO as a full-time ensemble. It is imperative for UMO to remain a cohesive orchestra and to continue its collaborations with Finnish and international artists. I have performed and recorded with UMO several times during the last thirty years. These occasions have been some of my most artistically satisfying moments. UMO is the most innovative orchestra of its kind today. It is known internationally as an ensemble that encourages creativity from composers and virtuosic performances from its musicians. To maintain this standing and extraordinary level of quality it is crucial that UMO’s funding remain intact. UMO is a vital force in the city of Helsinki’s profile. No city is complete without an orchestra that specializes in commissioning and performing new music and that offers the inspiration and excitement of improvised music. A jazz orchestra can intellectually and emotionally stimulate an audience on a very nuanced and special level. UMO’s existence not only serves the residents of Helsinki but makes Helsinki a destination point for music tourists from all over the world. This generates income for hotels, airlines, restaurants, taxis and general shopping. The number of jazz and new music tourists cannot be underestimated. During my travels and at home in New York I have found that there is an immense interest in UMO and its activities. UMO is a integral component of the international profile of Helsinki and Finland. A diminished UMO would insure a diminished global Finnish profile. Art inspires imagination and guarantees vision and creativity. It inspires free thinking and exploration in all fields and aspects of life. A healthy society receives its creative vitality from the arts. Music and its abstract quality invites listeners to examine their emotions and desires. Because of UMO’s varied instrumentation combined with an emphasis on composition and improvisation this orchestra can move the listener in special ways, inspiring self-motivation and a deeper understanding of humanity. Through its educational projects and school concerts UMO also encourages young people to pursue music as performers and listeners. They are tomorrow’s audience members. And this ensures that live music will continue to be performed and to inspire. The commissioning aspect of UMO provides opportunities for composers to continue their work and to present their compositions on the world stage. The musicians of UMO are equal to the finest in any major orchestra. They are exceptional and dedicated to a superior level of performance. To maintain this level they must have the economic security to continue to practice and prepare for rehearsals and performances. A diminished budget would endanger the high quality that has defined UMO for decades. UMO is an essential ensemble. It is my sincere hope that the vital future of UMO will be celebrated and well funded. Please do not hesitate to contact me regarding this important matter. Tim Hagans, New York based Musician / Composer, Honorary Doctorate / Sibelius Akatemia, Three-time Grammy Nominee, Former Artistic Director/Composer-in-Residence Norrbotten Big Band

My name is Rich Shemaria and I am currently teaching composition at New York University where I am Composer in Residence in the Jazz Studies Department. I also work as a professional composer, arranger and orchestrator in New York City. I am a past director of the UMO Jazz Orchestra, which I led from 1994- 96. During my time there, I also taught composition at the Sibelius Academy. My pieces have been commissioned/recorded by Tony Bennett, Lady Gaga, Stevie Wonder, Tom Scott, John Scofield, Joe Lovano, Chris Potter, Teo Macero, Michael & Randy Brecker, Lenny Pickett, Wayne Krantz, NYU Symphony, Airmen of Note, UMO Jazz Orchestra (Helsinki, Finland), Diva and the Meridian Arts Ensemble to name a few. I’m writing to you in support of the UMO Jazz Orchestra. This is a top-flight, internationally recognized group of professional musicians who continue to be at the forefront of the music world. Their mission to promote new and creative music, both international and Finnish, puts them among the elite of jazz orchestras throughout the world. In the eyes of the international music world, the orchestra and it’s members are highly respected representatives of the country of Finland and the city of Helsinki. I highly recommend ongoing support for this organization. Rich Shemaria, composer, arranger, conductor, pianist

UMO is a world-renowned jazz orchestra. Everyone who sees the band perform gets a treat for the ears, heart and soul, of course, but they also receive a strong message that Finland celebrates their unique music, art, literature and culture, and sees it as essential for meaningful life. Such a message from Finland to the world is of a value that cannot be priced. Django Bates, Professor at Bern University of Arts, Professor at RMC Copenhagen 2005-2011, HonRAM, FLCM, A.MusLCM. 1997 Danish Jazzpar Prize winner

I’ve been playing bass with Hermeto Pascoal & Group since 1977, I am associated to SACEM, and coordinate Universal Music Workshops in Brazil and several other countries. I have received many awards from the Brazilian Ministry of Culture. I made a very beaultiful concert with my compositions and arrangements with UMO Jazz Orchestra, featuring Hermeto Pascoal as a soloist in 2015 and then we recorded a CD that was launched in 2017. UMO Jazz Orchestra is a very important example of excelent music in the world. I made Universal Music with them. Let’s support UMO! Itiberê Zwarg, musician, composer, arranger and band leader (Itiberê Orquestra Família / Itiberê Zwarg & Group)

A modern city like Helsinki and a country like Finland being member of the EU, should care about their culture and UMO has been a vital part of not only Helsinki’s cultural environment but of the whole of Finland’s and it should stay so. I have worked close with UMO for many years, having had the luck of being invited as guest soloist on several occasions and as the european network European Music Circle (EMC) was founded, UMO was a natural part of it. UMO is a vital and neccessary part of the cultural life in Finland and Europe and it would be not only a great loss for the music community of Finland and Europe, it would be an impoverishment of the cultural landscape in all the EU countries. In other words, it would be nothing but a scandal to close UMO down. I hereby ask the people in power to reconsider their decision. Nils Landgren, Performing musician, Professor Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Professor Conservatory of Music Shanghai, Artistic Director Jazz Baltica Festival Timmendorf, CEO Redhorn Music AB

I had the pleasure and privilege of working on past occasions with UMO and was one of the highlights of my musical career. Over the last decade I have written, conducted and performed with many of the top European and US Big Bands, my experience with UMO was among the deepest, heart felt, adventurous and also fun. I found out that they are experiencing cuts in funding and also facing a perspective of half time employment. Hope that won’t happen, I believe the community in Helsinki can feel proud of having such an orchestra to listen and experience music from all over the world at that level of excellency and commitment …the musicians look forward to playing with them and composers aim to have a chance to have their music realized with the orchestra. I believe that if you decide to cut the work force of this orchestra it will affect not only them but also the Helsinki music community in a negative way. I hope you’ll find a way to keep UMO healthy and running full steam. Thank you for reading and considering. Sincerely yours, Guillermo Klein, composer, pianist 

I have had the good fortune to be involved with the UMO band since 1990. The times I have worked and performed with them rank amongst my fondest musical memories. The level of musicianship and professionalism of the band and its organisation is truly world class. A big reason the band has reached the level that is has, is because of its year round, full time status. That is why I believe that cutting its funding, thus making it a band that only plays and works for half the year, would be a big mistake and would result in a huge loss for the musical and artistic culture of Finland. I wholeheartedly endorse any endeavour that would help to retain the full time status of the band. Respectfully, Rick Margitza, saksofonisti, säveltäjä 

I must say that the prospect of UMO being cut down to a part time operation concerns me. I have always perceived this ensemble as one of the major players in ensemble playing (and improvisation) in Europe and a great artistic ambassador for Finland. Having distributed UMO’s music via our company and also booked UMO for Elbjazz festival here in Hamburg a few years back, I have come to appreciate the qualities of this big band, something that would be endangered if a continuity was disrupted. I am keeping my fingers crossed that this cultural institution can be saved as a full-time working band and look forward to hearing even more of UMO in years to come. Götz Bühler, Senior Product Manager Jazz, Membran media gmbh

Even though I have not performed with the UMO Jazz Orchestra for awhile I have been aware of their many wonderful concerts. The band consists of some of the best players I have ever worked with and it would be a musical disaster if this band were to be dissolved. Please think carefully of what you would be doing by denying the public and the younger musicians if this band no longer existed. Michael Abene, Grammy Winning Arranger / Composer Educator

It’s sad to hear of the difficulties you’re having with the running of UMO – my memories and own experiences with working with the band are among my best times – and I can’t remember off hand just how far back we go. I know my first project was offered to me by Esko Linnavalli with whom I had the greatest time, and I think we did several concerts together in those early days – Boyo! could those guys party – till late into the night, and then 10:00am next morning everyone was there, on time, ready for another day of rehearsing – playing fantastically – and then ready to party again. I have a real fond memory of going to a concert one free evening with Esko – to hear the Finnish Orchestra play a concert of French music under Anton Dorati – the audience took their concerts seriously – nearly everyone dressed in proper evening attire – except Eskp and me – we were in our ’jazz’ clothes. It seems nearly every member of the public knew Esko and he was being greeted and hailed by everyone as they saw him, and he would kindly introduce me as a visiting guest conductor with UMO. The concert was stunning – after some Debussy music (my favourite) – they played Ravel’s Bolero, which was so popular, Anton was obliged to play part of it as an encore – a most thrilling experience. And in later years, after Esko had left us, I had other concerts, workshops – one I shared with Bob Moses – (in the late ’80’s) – and I think that was the gig that I met with a new member of the band, and young whiz-kid on alto – young Jouni Jarvela !! Good times and wonderful memories. Early in the new century Jukkis Utola invited me do some guest teaching at the Sibelius Academy and even after that there was another project with UMO – where I met more great players and had a fabulous concert. Jouni – I do so hope you’re able to hold the band together and continue the great times we’ve had, and I hope you’ll call on me if there is anything I can do to help. Much love – Michael Gibbs, composer, arranger, conductor

Jazzmusiikin resursseja Suomessa tulisi kasvattaa; peruutusaskeliin ei ole varaa. UMO on tärkeä kivijalka koko alalle, ja toivon sille parempaa tulevaisuutta. Jaakko Kuusisto

Jazz on luonteeltaan nopeasti kehittyvää ja muuttuvaa musiikkia ja vaatii tekijöiltään äärimmäistä muuntautumista ja kykyä pysyä ajan hermolla. UMO on aina omannut näitä avuja ja ansiokkaasti kantanut big band -jazzin lippua Suomen ja Euroopan musiikkikentän kärjessä jo vuosikymmenien ajan. Uskon lujasti, että sillä on paljon annettavaa myös jatkossa. Siksi on tärkeää mahdollistaa ja turvata UMOn tulevaisuuden toimintaedellytykset kaikin tavoin. Jukka Perko

UMOn merkitys elämässäni on ollut suuri. Nuorempana kuuntelin orkesterin levyjä ja katsoin keikkoja televisiosta oppiakseni kaiken mahdollisen big band -musiikista. Muutettuani Helsinkiin tuo side vain vahvistui, kun pääsin ensimmäistä kertaa orkesterin solistiksi v. 1997. Mikään muu bändi ei toimi niin monipuolisella musiikillisella säteellä kuin UMO. Muusikoilta vaaditaan valtavaa ammattitaitoa kyetäkseen siihen, mitä nämä 16 lahjakkuutta tekevät päivittäin. Koen, että UMO on kansallisaarre, ja sen takia jatkuva taistelu elossapysymisestä on järkyttävää. Orkesterille pitäisi saada työrauha ja kannustava työympäristö, kuten muillakin suomalaisilla ammattiorkesterilla on. Fanina haluan olla mukana takaamassa, ettei laadukas big band -musiikki lopu Suomesta. Ja tiedän että meitä on monta. Niin yleisössä kun lavalla. Sami Pitkämö

UMO on yksi merkittävimmistä kotimaisen jazzmusiikin instituutioista ja osa suomalaista jazzhistoriaa. Suomalainen musiikkikenttä tarvitsee UMOa! Jukka Eskola

UMO pesee ja puhdistaa musiikinnälkäisen sielun. Teemu Viinikainen

Gospelin ja soulin yhdistäminen kahdella isolla kombolla – kuoro ja big band – on luonut upeita elämyksiä yleisölle. Jatkamme orkesterin rinnalla työskentelyä ja tuemme UMOa! Higher Ground Vocals, johtaja Hanna-Maria Helenius

Pelastetaan UMO, kansallisaarteemme! Aija Puurtinen

UMOn kanssa työskentely on hieno etuoikeus suomalaisille jazzsäveltäjille. Jimi Tenor

Minulla on ollut vuosien varrella suuri ilo konsertoida UMOn kanssa laulaen niin omia kuin lainakappaleita. Orkesterin johdolla olen myös päässyt toteuttamaan sisäistä Sinatraani amerikkalaisten joululaulujen muodossa. UMO on mahtava ja sillä on tärkeä paikka suomalaisessa musiikkikulttuurissa! Anna Puu

UMO on ollut vaikuttamassa uuden musiikin syntyyn, esimerkiksi Suomi-souliin. Sami Saari

Ensimmäinen jazz-levyni oli UMOn kädenjälkeä, ja se sai sydämeni roihuamaan. UMO on harvinainen helmi, jonka kansainvälinen painoarvo ja merkitys suomalaisessa musiikkikentässä on vastaansanomaton. Orkesterin laaja-alainen työ säteilee kauas ja vaikuttaa syvästi, toivottavasti myös pitkälle tulevaisuuteen. Aleksi Malmberg, Helsingin kaupunginorkesterin intendentti

UMO on kansainvälisen tason Big Band joka tunnetaan joka puolella maailmaa. Se on tehnyt yhteistyötä lukuisien jazz-legendojen kanssa 70-luvulta tähän päivään asti. Myös UMO:n rooli sävellys-tilaajana ja uusien sävellysten kanta-esittäjänä (varsinkin kotimaisten säveltäjien) on erittäin merkittävä. Pari vuotta sitten työskentelin UMO:n kanssa ”Monk Dreams, Hallucinations and Nightmares”-projektini tiimoilta ja minuun teki suuren vaikutuksen orkesterin ammattitaito ja korkea taiteellinen taso. UMO:n vaikutus suomalaisen jazzin kehityksessä on myös ollut ja on edelleen ratkaiseva. Maamme ainoana ammattimaisesti ja koko-päiväisesti toimivana Big Band orkesterina on ensisijaisen tärkeää että UMO:lle taataan hyvät toimintaedellytykset johon kuuluvat muusikkojen täysi-päiväinen palkkaus, toimiston/taustavoimien palkkaus, kiinnostavan ohjelmoinnin budjetti sekä sävellys-tilaus resurssit. Olisihan yllättävää jos ei Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa jossa kulttuuri on korkealle arvostettu, ei voitaisi taata UMO:n toimintaa asiaankuuluvalla tuella. Onhan UMO kuitenkin jazz-kentän kehityksen ja elinvoimaisuuden kannalta edelleen elintärkeä. Frank Carlberg, pianisti, säveltäjä, professori

 

UMO on kansallinen ylpeyden aihe, kansainvälisestikin merkittävä orkesteri, joka on kerännyt vuosikymmenten ajan sisäänsä sellaista hiljaista tietoa ja jazz-musiikin kovaa ydintä, mitä ei enää rahallakaan saa takaisin, jos sen annetaan mennä rappiolle. Osa-aikaisuus ei tule huipulla kyseeseen, sen varmasti tajuavat kaikki. Rakastan UMOa ja toivon sille pitkää ikää. Tällainen orkesteri on osa sitä perinnettä (mutta ei pysähtyneisyyttä) ja jatkumoa joka osaltaan mahdollistaa jazz-musan kukoistamisen Suomessa. Tuomas Wäinölä, muusikko 

***

Olen Pekka Pylkkänen, saksofonisti, säveltäjä ja jazz-artisti Helsingistä. Haluaisin kantaa vielä korteni kekoon tässä asiassa joka on puhututtanut hyvinkin paljon musiikki- ja muissakin taidepiireissä viime aikoina. Koetan lähestyä asiaa mahdollisimman paljon ulkopuolisen silmin, vaikka samalla on pakko todeta syvä kiitollisuuteni niistä todella opettavaisista ja hienoista vuosista joita sain UMOssa aikoinaan kokea. Ilman UMOssa saatua kokemusta ja oppia en usko että olisin puoliakaan siitä muusikosta jota nyt itse tunnen olevani. Mutta itse asiaan:

TALOUS:
On mielestäni häpeällistä että Helsingissä, jossa ei ole edes ainoatakaan jatkuvasti kunnallista tukea saavaa jazzklubia (harvinaisuus Pohjois-Euroopan pääkaupungeissa), ja samanaikaisesti useita (klassisen ja/tai viihdemusiikin) orkestereita (Suur-Helsingin alueella) joiden henkilövahvuus on jokaisessa useita kertoja UMON vahvuuden verran, voidaan edes puhua UMOn vaatimattomasta budjetista ’ongelmana’. Kaikki alle 3 miljoonan euron orkesterit ovat pieniä kuluiltaan, ja UMOn budjetti on vaatimaton (nykyisin käsittääkseni n. 1,5 miljoonan luokkaa).

ASENNE:
Ei tarvitse olla kovin tarkkanäköinen havaitakseen että koko Suomessa ja pääkaupunkiseudulla harrastetaan varsin selkeää musiikillista rasismia. Pahoittelut tästä kieliasusta, mutta tätä on vaikea pukea muutoin kielelliseen muotoon. Me jazzmuusikot tiedostamme tämän monilla tahoilla, ja vaikka voidaan kiistellä tämän ongelman todellisesta alkuperästä, on tältä vaikea kuitenkaan sulkea silmiä: Jazz- ja muu ’musta musiikki’ ei ole vieläkään tarpeeksi hienoa pärjätäkseen muulle ’eurooppalaisemmalle’ musiikille, kun on kyse rahanjaosta. Tämä on häpeällinen tosiasia joka pistää miettimään muitakin yhteiskunnallisia aspekteja.

FAKTOJA:
UMO Jazz Orchestra on ollut ja on edelleen, varsin pitkän historiansakin takia, yksi arvostetuimmista jazzorkestereista maailmanlaajuisesti. Tätä on vaikea edes kiistää. Orkesterin saavutukset musiikillisesti ja myös yhteiskunnallisesti ovat eittämättömät. On myös totta, että joissakin hallinnollisissa asioissa on mahdollisesti menty välillä metsäänkin, mutta itse orkesteria ei tästä voi syyttää. On todella vaikea löytää ammattiorkestereita joiden muusikot ottaisivat yhtä paljon vastuuta yhteisistä asioista kuin UMOssa otetaan!

TULEVAISUUS:
Luin nopeasti ehdotetut muutokset, ja vaikken todellakaan ole (yleensä mitään) uudistuksia vastaan, ja ehkä jonkin ulkopuolisen kapellimestarin palkkaaminen saattaisi olla jossakin mielessä järkevääkin, ei ehdotuksen mallissa kokonaisuutena ole oikein järkeä. Jos halutaan satsata näkyvyyteen tms, tulisi sen näkyä vähintään budjetin turvaamisena kaksinkertaisena, ei vähennyksinä! Jos halutaan vielä entisestään ’parantaa’ asioita, ei sitä voi tehdä leikkaamalla tästä varsin vähäisestä budjetista!

HUOMIOITAVAA:
Jazzmusiikin historia ja oikeastaan koko olemus perustuu persoonallisuuksiin. Nimenomaan sellaisiin persoonallisuuksiin jotka usein sekä sovittavat tai säveltävät että myöskin esittävät omaa musiikkiaan. Toki on olemassa hienoja persoonallisia säveltäjiä jotka eivät juuri ’kulje musiikkinsa mukana’, mutta valtaosa jazzmusiikin tärkeimmistä persoonista on sekä säveltäjiä että muusikoita. UMOn kaltaiset laboratoriot jotka mahdollistavat tämän musiikin perinteen ja ’fiiliksen’ siirtämisen uusille sukupolville, tekemällä yhdessä projekteja ja esittämällä näin syntynyttä musiikkia, ovat elintärkeitä paitsi koko Suomen musiikki- ja kulttuurielämän kannalta, myös koko Euroopan kannalta. Puhumattakaan uusien tilaisuuksien luojana nuorille muusikoille (kaikki freelancerit joita orkesterissa käytetään) sekä säveltäjille!

LOPUKSI:
Ehdotan UMOn budjetin vakiinnuttamista vähintään 2-3 miljoonan euron tasolle, jonka jälkeen voidaan varmasti paremmin silmin tutkailla josko orkesterin imagoon tarvitsee tehdä mitään muutoksia. Kuten sanottua, on häpeällistä että samanaikaisesti Suur-Helsingin aluella on satoja täyspäiväisiä (tai melkein täyspäiväisiä) orkesterityöpaikkoja klassisen ja viihdemusiikin alueella, mutta 16 arvostetun ja kovatasoisen muusikon muodostama, kansainvälisesti upeasti pärjäävä porukka oltaisiin jättämättä osa-aikaiseksi, vaarantaen koko tämän musiikin alueen tulevaisuuden Suomessa! Parhain terveisin, Pekka Pylkkänen, saksofonisti, säveltäjä ja jazz-artisti 

***

Voit rahoittaa orkesterin toimintaa joukkorahoituskampanjassamme mesenaatti.me/umo tai ostaa liput Kauan eläköön UMO -tukikonserttiimme 29.10. Finlandia-talolla.

 

Lue myös:
* Muusikkojen liiton liittovaltuuston lausunto: UMOn tulevaisuus turvattava
* Jazzmuusikot ry:n vetoomus UMOn puolesta
* Suomen Sinfoniaorkesterit ry: UMOn työrauha ja taiteellinen huipputaso turvattava 
* UMOn muusikoiden kannanotto Helsingin kaupungin konsernijaoston päätösesitykseen